Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Bosmat ApS
CVR: 44270145
E-mail: aj@bosmat.dk
Tlf: 31348288

VW california skræddersyede måtter camper madras
Salgs- og leveringsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbetingelser regulerer aftalen mellem Bosmat ApS og køber ved salg og levering af varer fra webshoppen. Ved at acceptere tilbuddet eller indgå aftalen med Bosmat ApS, accepterer køber at være bundet af disse betingelser.

Tilbud og aftale

Alle tilbud fra Bosmat er uforpligtende, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt skriftligt.
Aftalen anses for indgået, når Bosmat skriftligt bekræfter Købers bestilling eller når Bosmat begynder
leveringen af varen.

Priser og betaling

Alle priser er angivet i den valuta, der er angivet i tilbuddet, og er eksklusive eventuelle afgifter eller skatter medmindre andet er specificeret.
Betaling skal ske i overensstemmelse med de betalingsvilkår, der er aftalen mellem parterne. Ved forsinket betaling kan Bosmat Aps kræve forsinkelsesrenter i henhold til gældende lov.
Vi modtager Maestro, Mastercard kedit- og debet, Visa, Visa debet og Mobilepay. Beløbet bliver trukket når varen er afsendt. Priserne er angivet i Dkk. Oven i prisen kommer prisen for fragt. Du vælger selv fragtform. Der kan tillægges
betalingsgebyr, afhængige af valgte betalingsform.
Din ordrer bliver afsendt senest 2 hverdage efter bestilling.

Ejerret

Ejerretten til varen forbliver hos Bosmat ApS indtil fuld betaling er modtaget.

Levering

Leveringstidspunktet for varen vil være angivet i aftalen eller tilbuddet. Bosmat ApS vil gøre rimelige anstrengelser for at overholde leveringstidspunktet, men er ikke ansvarlig for forsinkelser uden for Bosmats kontrol.
Risikoen for varen overgår til Køber ved levering.
Eventuelle krav om skader eller mangler på leverede varer skal meddeles skriftligt til Bosmat inden for rimelig tid efter modtagelsen (1 mdr).

Reklamation og Garanti

Køber har pligt til at undersøge varen umiddelbart efter modtagelse og meddele eventuelle mangler eller fejl til Bosmat ApS inden for rimelig tid (1 uge).
Garantivilkår, hvis relevant, vil blive specificeret i aftalen eller tilbuddet.

Ansvarsbegrænsning

Bosmat ApS er ikke ansvarlig for tab eller sakder som følge af Købers brug eller misbrug af varen.
Bosmat ApS er ikke ansvarlig for indirekte skader, tab af fortjeneste eller tab af data som følge af aftalen.

Force Majeure

Ingen af parterne skal være ansvarlig for manglende opfyldelse af deres forpligtelser i aften på grund af omstændigheder uden for deres kontrol, såsom naturkatastrofer, krig, strejke, lockout, ulykker eller mydighedsforbud.

Ophævelse af Aftalen

Parterne har ret til at ophæve aftalen med øjeblikkelig virkning, hvis den anden part begår væsentligt mislighold af deres forpligtelser efter aftalen.
Ved ophævelse skal Køber returnere eventuelle ubetalte varer til Bosmat ApS.

Lovvalg og Tvistløsning

Aftalen skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lov.
Eventuelle tvister, der opstår i forbindelse med aftalen, skal forsøges løst ved forhandlinger mellem parterne. Hvis forhandlinger ikke fører frem, skal tvisten afgøres ved domstolene.

Klagemuligheder

Har du en klage over et produkt, købt i vores webshop kan der sendes til klage til:

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for klageløsning
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
www.forbrug.dk


Hvis du er en kunde en bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Den findes her: http://ec.europa.eu/consumers/odr/


Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mailadresse: aj@bosmat.dk

Disse salgs- og leveringsbetingelser udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter alle tidligere aftaler eller forståelser mellem dem. Eventuelle ændringer eller tilføjelser til disse betingelser skal være skriftlige og underskrevet af begge parter.